22bet

3D打印技術,3D掃描技術微博

29 2012-12

風起云涌的3D打印技術背后三種興奮

3D打印鮮肉、打印房子、打印比基尼,甚至打印F1賽車……這些新聞令人感到新奇和興奮。人們正期望3D打印這種神奇的技術能帶來“第三次工業革命”?。

更多

 
29 2012-12

職場致命的壞習慣

職場致命的壞習慣

更多

 
28 2012-12

想讓iPhone擁有3D掃描功能?

想讓iPhone擁有3D掃描功能?

更多

 
28 2012-12

3D打印,逆天的革命

3D打印真不是鬧著玩的,它所發展、積累的技術,一旦沖破了某條邊界線,就會帶來逆天的革命

更多

 
28 2012-12

擁有健康心態,擁有健康人生

不要埋怨任何人,無論任何事情,其實一切選擇權都在自己的手上,選擇對了,不管是對與錯都要面對。

更多

 
27 2012-12

用3D打印來玩個性

3D打印嫁接“電商”,網友可以玩個性

更多

 
27 2012-12

中國佛學震撼世界的禪語

中國佛學震撼世界的禪語

更多

 
26 2012-12

3D打印技能或將在日用品和醫藥方面有所應用

3D打印技能或將在日用品和醫藥方面有所應用

更多

 
 
26 2012-12

職場,這些你必知(二)

也許人偶爾的脆弱真的需要一些東西去激勵。

更多

 
共:128頁1272條記錄  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]