22bet

3D打印技術,3D掃描技術微博

11 2013-1

人生只有三天,昨天,今天和明天

經營好自己一生中的三天,因為這是一輩子

更多

 
 
10 2013-1

復制外形和細節是3D打印的重要用途

復制外形和細節是3D打印的重要用途

更多

 
10 2013-1

一片片打印,然后疊加,這是3D打印技術的原理

簡單地說,3D打印是斷層掃描的逆過程,斷層掃描是把某個東西“切”成無數疊加的片,3D打印就是一片一片的打印,然后疊加到一起,成為一個立體物體。

更多

 
 
9 2013-1

3D打印創意作品展在1933老場坊開

3D打印創意作品展在1933老場坊開

更多

 
 
8 2013-1

3D掃描------重現交通事故細節

肇事者有無或在哪一秒鐘剎車、發生事故時人體的姿勢等情況在交通事故的司法判定結果中起著關鍵的作用,而3D掃描技術的應用將有助把這些細節重現。近日,道路交通事故司法鑒定新技術

更多

 
 
7 2013-1

未來五年3D打印有望崛起

增材制造技術又稱3D打印,在未來有望改變全球的制造業,從而帶來一場工業革命。

更多

 
共:128頁1272條記錄  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]